Arvuti on seade, mis muudab meie igapäevaelu hõlpsamaks, kuid tasub meeles pidada, et regulaarne puhastamine tagab arvuti pika eluea. Selleks, et tagada arvuti pikk kasutusiga, jõudlus ja töökindlus tuleks arvutit regulaarselt ka välispidiselt puhastada. Arvutit on võimalik puhastada kodustes tingimustes või viia vastavasse hooldusesse. Kõige tõhusamaks ja ohutumaks viisiks arvuti välispidiseks puhastamiseks on teadaolevalt suruõhu kasutamine. Suruõhk on õhk, mis on kokku pressitud kõrgema rõhu alla kui ümbritseva õhu rõhk.

Kuidas arvutit puhastada?

Järgi neid kuute sammu, et puhastada arvutit suruõhu abil.

  1. Veendu, et arvuti on välja lülitatud ja elektrivõrgust lahti ühendatud
  2. Puhasta klaviatuuri ja ekraani pind
  3. Eemalda klahvid, kui need on eemaldatavad
  4. Kasuta suruõhku klaviatuuri puhastamiseks
  5. Kasuta suruõhku ka ventilaatori ja toiteallika puhastamiseks
  6. Kontrollige, et arvuti oleks töökorras

Lülitage arvuti välja ning ühendage vooluvõrgust lahti.

Tolmu ja sõrmejälgede eemaldamiseks ekraanilt kasutage mikrokiud lappi. Vältige puhastusvahendeid mis võiksid ekraani kahjustada, näiteks alkoholi sisaldavad vahendid. Pihustage puhastusvahendit lapile, mitte otse ekraanile. Puhastuslahuse otse ekraanile piserdamine võib põhjustada vedeliku imbumist ekraani servadesse, mis võib kahjustada arvuti sisekomponente või tekitada ekraanile püsivaid triipe ja laike.

Kasutage mikrokiud lappi ka klaviatuuri puhastamiseks. Esmalt tõmmake klaviatuuri pind niiske lapiga üle ning seejärel kuivatage mikrokiudlapiga. Ärge pihustage puhastusvahendit otse klaviatuurile, kuna see võib kahjustada sisemisi komponente või ühendusi, mis omakorda võib põhjustada klaviatuuri nuppude tõrkeid.

Võimalusel eemaldage klaviatuuri nupud ja tehke süvapuhastus ka nuppude all. Klaviatuuri nuppe tasuks puhastada sagedasti, kuna neile kogunevad bakterid.

Suruõhuga puhastamiseks võtke suruõhu aerosool või õhukompressor ning puhuge lühikeste impulssidega õhku klahvide vahele ja ümber. Hoidke suruõhku purki otse, et vältida niiskuse imbumist. Alustage klaviatuuri ühest otsast ning liikuge teise otsa. Parema tulemuse saamiseks võite klaviatuuri pisut kallutada. Vajadusel korrake protseduuri.

Ventilatsioonisüsteemi vali undamine võib märku anda jahutussüsteemi vajalikust puhastamisest. Ventilatsioonisüsteemi puhastamiseks tuleb esmalt avada arvuti korpus. Kasutage suruõhu aerosooli või õhukompressorit, et puhuda õhku ventilatsioonisüsteemi. Alustage lühikeste impulssidega ja suunake õhk avadele või ventilaatoritele. Hoidke ventilaatorilabasid paigal, samal ajal kui õhku sisse puhute, et vältida nende kiiret pöörlemist, kuna see võib kahjustada ventilaatori laagreid. Kontrollige ka teisi komponente tolmu ja sodi suhtes ning vajadusel puhastage. Pöörake tähelepanu kõikidele õhuavadele.

Pärast puhastamist kinnitage arvuti külje- või tagapaneel (juhul kui eemaldasite selle) ja keerake kinni kõik kruvid. Veenduge, et kõik ühendused oleksid korralikult taasühendatud. Ühendage arvuti tagasi vooluvõrku ning lülitage sisse. Veenduge, et arvuti töötaks õigesti.

Kuidas korralikult arvuti ventilaatorit puhastada?

Arvuti ventilaatori korralik puhastamine on võimalik ka kodustes tingimustes. Arvuti ventilaator on seade, mis on loodud keskprotsessori poolt tekitatud soojust hajutama. Ventilaatori regulaarne puhastamine tagab hea õhuvoolu, hoiab arvuti töökorras ning aitab vältida kulukaid remonditöid või varuosade väljavahetamist. Ventilaatori õigeks puhastamiseks tuleb esmalt avada arvuti korpus. Ventilaatori puhastamiseks kasutage suruõhu ning puhuge õhku nii, et see eemaldaks ventilaatori labadelt mustuse ja kuivanud tolmu. Vajadusel võite appi võtta pehme harja, et sellega õrnalt kuivanud tolmu eemaldada. Kasutage suruõhku ka väliste jahutus- ning õhuavade tolmust puhastamiseks.

Kuidas õigesti arvuti klaviatuuri puhastada?

Arvuti klaviatuuri õige puhastamine on oluline klaviatuuri nuppude töökorras hoidmiseks. Klaviatuur on arvuti üks peamisi sisestusseadmeid ning äärmiselt oluline erinevate toimingute jaoks. Kuna klaviatuuri nuppude vahele ja alla koguneb õhus lendlev tolm, tasuks seda regulaarselt puhastada. Enimlevinud meetodiks on klaviatuuri puhastamine suruõhu abil. Suruõhuga puhastamisel pöörake klaviatuur tagurpidi ning puhuge suruõhku nuppude vahele, alustades ühest otsast ning liikudes klaviatuuri teise otsa.