Tänavapuhastus on protsess, mille käigus eemaldatakse tänavatelt ja avalikelt teedelt prügi, mustust ja saastet ning läbi selle tagatakse nende puhtus ja ohutus. See on oluline linnakeskkonna hooldamise ja avaliku ruumi kvaliteedi tagamiseks.

Tänavapuhastuse läbiviimiseks on olemas erinevad abivahendid ja masinad. Tänavapesumasinad kasutavad veesurve ja harju, et puhastada teid ja tänavapindu ning eemaldada mustust ja prügi.

Eesti linnades, nagu Tallinn ja Tartu, on tänavapuhastus hädavajalik, eriti aastaajast sõltuvalt. Talvel on lumekoristus oluline ning suvel on tänavate puhastamine tolmust ja prahist keskne ülesanne. Korralik tänavapuhastus aitab luua turvalisema ja meeldivama keskkonna linnaelanikele ning külalistele.

KÜSI PAKKUMIST

Milliseid masinaid kasutatakse tänavapuhastuseks?

Tänavapuhastuse masinad ja seadmed varieeruvad vastavalt vajadustele ja ressurssidele, kuid mõned levinumad seadmed hõlmavad:

Tänavapesu masinaid kasutatakse tänavate puahstamskes jja pesemiseks. Selleks kasutavad masinad harju ning veesurvet. Mitu ruutkilomeetrit tänavapesumasin suudab tunnis puhastada sõltub masina mudelist ning tänavapildist.

Tolmuimejad kasutatakse tavaliselt teede ja tänavate puhastamiseks tolmu, lehtede ja väikeste prahi osakeste eemaldamiseks.

Talvel kasutatakse lumekoristusmasinaid, et eemaldada lund ja jääd tänavatelt, tagades ohutu liikluse nii sõidukitele kui ka jalakäijatele.

Mitu ruutkilomeetrit võib üks tänavapuhastusmasin tunnis puhastada?

Mitu ruutkilomeetrit suudab tänavapuhastusmasin tunnis puhastada oleneb masina mudelist ning kiirusest. Kiirus peab olema ka optimaalne tänavapuhastuseks: kui masin liigub liiga aeglaselt, ei ole töö piisavalt kiire, kui aga masin liigub liiga kiiresti, ei ole puhastus enam niivõrd efektiivne.

Tavaliselt on optimaalne kiirus tänavapuhastusmasinale umbes 8 km/h, kuid masina puhastusvõimekus sõltub masina suurusest, võimsusest ja harjade efektiivsusest. Samuti oleneb masina efektiivsus masina harjadest. Täpsema teabe saamiseks on soovitatav konsulteerida masina tootjaga või kohaliku omavalitsuse vastava osakonnaga.

Milliseid harju kasutavad tänavapuhastusmasinad?

Tänavapuhastusmasinad kasutavad harju teepinna puhastuseks koos veesurvega. Tänavapuhastusmasinate harjad on enamasti valmistatud polüpropüleenist (PP) või raudtraadist. Masina külgedel olevad harjad on tavaliselt valmistatud terasest ja aitavad puhastada äärekive ning teepinna servasid. Keskel asuvad harjad aitavad puhastada laiemat teepinna ala. Mõnikord kasutatakse pehmemaid harju, eriti siis, kui on vaja hoolikalt puhastada tundlikke pindu, näiteks kivisillutist või ajaloolisi alasid, ilma neid kahjustamata.

Kuidas mõjutab ilm tänavapuhastust?

Ilmastikutingimused võivad puhastustööde keerukust ja tulemuslikkust oluliselt mõjutada. Näiteks vihm, lumi, jää ja rahe võivad koguneda tänavatele ja muuta teepinnad libedaks ja ohtlikuks. Tugevad tuuled võivad lisada mustust ja prügi tänavatele, muutes tänavapuhastuse keerulisemaks Niisked tingimused võivad muuta prahi ja mustuse eemaldamise raskemaks ning mõjutada tänavapuhastusmasinate haarduvust teepinnaga.

Erinevad aastaajad nõuavad erinevaid puhastusmeetodeid. Talvel tuleb tegeleda lumekoristuse ja jää eemaldamisega, samas kui suvel on oluline tolmu ja prahi kontroll.

Millised on tänavapuhastus väljakutsed talvel?

Talviti võivad lumetormid nõuda tõhusat lumekoristust, samal ajal kui vihm ja jää nõuavad erinevaid puhastusmeetodeid .Madalad temperatuurid võivad põhjustada jääteket teedel, mis nõuab kas jää eemaldamist või soola/liiva kasutamist jää pinnal.

Millised on tänavapuhastuse tavad Tallinnas?

Tallinnas on tänavapuhastusel rangeid nõudeid jalakäijate ja autode ohutu liikumise tagamiseks, eriti talvel. Linna lepingupartnerid peavad järgima keskkonnanõudeid. Tallinn julgustab ka linnaelanikke ja ettevõtteid tegema koostööd tänavapuhastusega, näiteks hoidma tänavad prügist puhtad ja järgima prügi sorteerimise reegleid. Lisaks on Tallinnas kinnistuomanikel kohustus hoida kinnistu kõrvalseisvad kõnniteed puhtana, et tagada jalakäijate ohutus. Tallinn on Eesti suurim linn, millel on tohutult ajaloolist ja kultuurilist rikkust, seega on tänavapuhastusel oluline roll selle säilitamisel.

Millised Tallinna piirkonnad on tänavapuhastuse jaoks kõige keerulisemad?

Tallinna vanalinn on ajalooline piirkond, kus tänavad on kitsad ja kõverad. See muudab puhastustöödele juurdepääsu ja liikumise keerukaks. Samuti tuleb hoolitseda ajalooliste hoonete ja teede säilimise eest. Eesti suurima linnana on paljud Tallinna teed ja liiklussõlmed, näiteks kesklinna magistraalid ja ringteed, sageli tugeva liiklussagedusega. Seetõttu peab olema nende puhastamine hästi korraldatud.

Millised on tänavapuhastuse tavad Tartus?

Tartus on oluline, et puhastuspäevadel kõik autod liigutatakse parkimiskohtadest eemale, et tagada tõhus ja korralik puhastamine. Linnades, asulates ja külaservades asuvate maatükkide omanikud peavad hoolitsema selle eest, et nende kinnisvara ja sõidutee vaheline kõnnitee oleks korras, sealhulgas lumetõrje ja libeduse likvideerimine. Tartu kui ülikoolilinn peab erilist tähelepanu pöörama ka Tartu Ülikooli ümbruse korrashoiule.

Millised Tartu piirkonnad on tänavapuhastuse jaoks kõige keerulisemad?

Sarnaselt Tallinna vanalinnaga on ka Tartu vanalinn ajalooline piirkond, kus tänavad on kitsad ja kõverad. See muudab puhastustöödele juurdepääsu ja liikumise keerukaks. Tartu Ülikooli ümbruses on palju ajaloolisi hooneid ja piirkond on rikas üliõpilaselu poolest, mis nõuab täiendavat tähelepanu nii prügi koristamisel kui ka ohutuse tagamisel.