Tallinn on Eesti suurim linn ja pealinn, mille elanike arv on aastal 2023 ligikaudu 450 000. Linnaelanikele ja külalistele on Tallinn tuntud oma vanalinna võlude, kauni mereäärse piirkonna ja mitmekülgsete looduslike alade poolest. Tallinlaste jaoks on oluline teada, et nende linn on puhas, turvaline ja tervislik elupaik.

Tallinna puhtus ja heakord on olulised, et tagada linnaelanike mugavus ja säilitada linnaruumi esteetiline atraktiivsus. Need tegurid mõjutavad ka linna ökoloogilist tasakaalu ja keskkonnasõbralikkust. Lisaks on õhukvaliteet kriitilise tähtsusega, kuna see mõjutab nii linnaelanike tervist kui ka keskkonda üldiselt. Tallinn, mis asub mere ääres ja on ümbritsetud rohelistest aladest, seisab silmitsi ainulaadsete väljakutsetega seoses õhukvaliteedi, ilmastiku ja puhtusega.

Kas Tallinn on ökoloogiliselt puhas linn?

Tallinn võitis aastal 2023 Euroopa Rohepealinna auhinna. Juhuslikult oli auhind ka aastal 2006 Tallinnas esimest korda välja pakutud. Tallinn on ka sõna otseses mõttes “roheline linn”. 78% Tallinnlastest saavad nautida rohealasid vaid 250 meetri kaugusel oma kodust.

Tallinna ühistransport on muutunud rohelisemaks ja efektiivsemaks, aidates vähendada õhusaastet. Elektrilised bussid ja trammid on muutumas linna tänavatel üha tavalisemaks. Tallinna linn on ka pühendunud jätkusuutliku energiakasutuse edendamisele. Linna energiatootmine põhineb üha enam taastuvatel energiaallikatel, nagu tuul ja päike. See vähendab fossiilkütuste kasutamist ja seega ka õhusaaste taset. Samuti on linn teinud jõupingutusi jäätmete ringlussevõtu ja jäätmete vähendamise suunas, et vähendada prügilatesse ladestatavate jäätmete hulka.

Siiski on veel võimalusi Tallinna ökoloogilise puhtuse taseme suurendamiseks. Tallinna linnal veel ruumi tõhustada jäätmekäitlust ja veepuhastust, et vähendada keskkonna saastamist. Üks suurimaid väljakutseid on sõiduautode arvu suurenemine, mis võib kaasa tuua suurema õhusaastet. Kuigi ühistranspordi tase on paranenud, vajab linna infrastruktuur veelgi arendamist, et julgustada inimesi rohkem ühistransporti kasutama. Sellest hoolimatta on Tallinna õhukvaliteet püsinud heal tasemel.

Milline on Tallinna õhukvaliteet?

Tallinna õhukvaliteet on üldiselt hea, ollas viimaste aastate jooksul pigem paranenud. Näiteks 7nda Oktoobri 2023 seisuga oli Tallinna AQI 25. AQI 50 ja alla peetakse väga heaks ning 50-100 on ohtlikud vaid mõndadele väga tundlikele inimestele. Tallinna kaart näitab linna õhukvaliteedi indeksit Õhukvaliteeti mõõdetakse AQI-ga (air quality index), mis võtab arvesse viis faktorit.

  1. Maapinna osoon (O₃)
  2. Vingugaas (CO)
  3. Vääveldioksiid (SO₂)
  4. Lämmastikdioksiid (NO₂)
  5. Õhus levivad osakesed (aerosoolid)

Kõige suurem sa Tallinna õhusaastest tuleb linna liiklusest, seetõttu käivad ühistranspordi areng ja Tallinna õhukvaliteedi tõstmine üksteisega käsikäes. Lisaks mõjutab Tallinna õhukvaliteedi ka olmekütmine, eriti talvekuudel.

Kas Tallinnat peetakse puhtaks linnaks?

Tallinn on viimastel aastatel teinud jõupingutusi jäätmete käitlemise ja ringlussevõtu edendamiseks. Linnaelanikel ja ettevõtetel on üha enam võimalusi prügi eraldi sorteerida ja viia see vastavatesse konteineritesse või kogumispunktidesse. See on aidanud suurendada jäätmete ringlussevõtu määra ning vähendada prügilatesse ladestatavate jäätmete hulka.

Tallinna linnal on ka korrapärane prügikoristussüsteem, mis hõlmab prügikonteinereid tänavatel ja regulaarset prügi äravedu. See tagab, et avalikud kohad oleksid üldiselt puhtad ja prügist vabad.

Siiski võib mõnedes piirkondades ja aegadel tekkida prügiprobleeme. Näiteks võivad suuremad üritused või hooajalised sündmused põhjustada ajutist prügikogunemist, mida tuleb kiiresti lahendada. Samuti võib mõnedes piirkondades olla inimesi, kes ei järgi korralikku prügi käitlemise tava, mis võib põhjustada prügi hulga suurenemist.

Kas Tallinnas on raske majapidamist puhtana hoida?

Tallinnas majapidamise puhtana hoidmine olla nii lihtne kui ka keeruline, sõltuvalt individuaalsetest tingimustest ja ressurssidest. Regulaarne koristamine, head harjumused ja vajadusel professionaalsete koristusteenuste kasutamine võivad aidata hoida kodu puhtana ja korras.

Korteriomanike jaoks on sageli lihtsam hooldada puhtust, kuna paljud üldised hooldus- ja koristusteenused on korterelamutes hõlpsamini kättesaadavad. Eramu omanikud peavad ise hoolitsema nii sisemise kui ka välimise hoolduse eest, mis võib olla ajakulukam. Talvel võivad lume ja jääga seotud väljakutsed muuta majapidamise hooldamise keerulisemaks. Halb õhukvaliteet võib tekkida rohkem tolmu ja mustust, kuid õnneks Tallinnas on üldiselt hea õhk.

Kuidas Tallinna ilm koristamist mõjutab?

Tallinn, nagu kogu Eesti, kogeb nelja aastaaega igal aastal ning nende ilmastikutingimused võivad mõjutada ka koristustöid. Kevadine lumesulamine või vihmahoogude põhjustatud üleujutused võivad tekitada pori ja prahi kogunemist tänavatel. Sügisel võivad lehtede langemine ja tugevad tuuled suurendada taimset prügi. Kuivad ja kuumad suvekuud võivad teedel ja tänavatel tolmu kogunemise probleemi tekitada. Talvel võivad tugevad lumetormid põhjustada teedel ummikuid ja takistada koristusmasinate juurdepääsu. Halb ilm Tallinnas võib mõjutada ka koristustöötajate ohutust ja töötingimusi.

Kuidas Tallinna õhukvaliteet koristamist mõjutab?

Õhusaaste, nagu tahm ja saasteosakesed, võivad sadestuda teedel ja tänavatel, tekitades rohkem tolmu, kahjustades teekatet ning suurendades vajadust täiendava teede puhastamise ja hoolduse järele. Siiski, kuna Tallinna õhukvaliteet on olnud viimastel aastatel üsna hea, ei tohiks see avaldada olulist mõju koristustöödele.

Kas Tallinnas on palju koristusfirmasid?

Tallinnas on suur arv koristusfirmasid. Need ettevõtted võivad spetsialiseeruda erinevatele teenustele, näiteks äripindade koristamisele, eramajade koristusele jne. Enamus koristusfirmasid paikneb kesklinna lähedal.

Millised Tallinna piirkonnad saavad rohkem puhastusteenuseid?

Turism, kaubanduskeskused ja äritegevus tekitavad Vanalinnas ja Kesklinnas suurema läbikäidavuse, mistõttu vajavad need piirkonnad tihedamat puhastusteenust. Lisaks on linnal tähtis säilitada Vanalinna ilu ja ajalooline väärtus. Suvisel perioodil võivad ka Tallinna rannad, näiteks Pirita rannaala, vajada põhjalikumat puhastust, et tagada keskkonna ohutus ja ilu suvitajate jaoks.

Millised on kvaliteetsed puhastusteenused Tallinnas?

Kuna Tallinnas on palju puhastusteenuseid, võib õige firma valimine olla keeruline. Esiteks sõltub puhastusteenuse valik teie konkreetsetest vajadustest ja piirkonnast (enamus puhastusteenuseid asub Kesklinna piirkonnas). Mõned teenused keskenduvad näiteks vaid siseruumide puhastamisele, kuid teil endal võib olla vaja teenust mis tegeleks ka välikoristamisega.

Teiseks on oluline uurida puhastusteenuse kvaliteeti lugedes klientide arvustusi. Firma kogemus võib samuti olla näitajaks teenuse kvaliteedist, seetõttu tasub kontrollida, kui kaua ettevõte on tegutsenud.

Olenevalt teie puhastusvajadustest võib olla kasulik kontrollida, kas valitud puhastusettevõte pakub ka prügi äraveo teenust. Näiteks Puhastusteenused 360 on puhastusettevõte, mis pakub Tallinna puhastusteenust, mis hõlmab sise-, välis- ja prügivedu.

Kuhu viiakse koristusprügi Tallinnas?

Tallinnas korraldatakse jäätmevedu kohaliku omavalitsuse poolt. Linnavalitsus annab ettevõtetele ainuõiguse koguda ja transportida olmejäätmeid erinevates piirkondades. Tallinnas tegutseb neli jäätmejaama: Paljassaarel, Pääskülas, Rahumäel ja Pärnamäel. Lisaks on olemas kogumispunkt Aegna saarel.